مشاوره و جلسه فنی محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان گنبد

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مروجان مرکز خدمات دهستان فجر مدیریت کشاورزی شهرستان گنبد باحضور پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس معصومه خیرگو برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات دهستان فجر مدیریت کشاورزی شهرستان گنبد برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه توصیه فنی روش های کنترل آفات پنبه توضیح داده شد و پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
مدیریت تلفیقی آفات پنبه شامل انهدام علف های هرز و بقایای گیاهی، شخم عمیق پس از برداشت، تنظیم زمان کشت و آبیاری مناسب، دو الی سه نوبت سم پاشی بسته به ظهور حشره و تراکم آن در هر منطقه، ضدعفونی بذر وتقویت بوته ها با کودهای شیمیایی می باشد.