دریافت امتیاز و تقدیر دکتر صابری پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر علی رضا صابری عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر علی صابری پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید ارزن مرواریدی به نام مهران، همراه با دریافت ۵/۱ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید ارزن مرواریدی رقم مهران با ویژگی عملکرد علوفه بالاو دوره رشدی کوتاه، مناسب برای کشت درمناطق حاشیه ای و کم آب می باشد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.