تاکید رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بر نقش تعیین کننده آموزش در ارتقای بهره وری بخش کشاورزی

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان بر نقش تعیین کننده آموزش در ارتقای بهره وری بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مهاجر که سخنان خود را در رویداد روز مزرعه کاشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به این مرکز ارایه می نمود همچنین گفت: خشکه کاری برنج در برخی نقاط دنیا پیشتر آغاز شده است به عنوان مثال در تایلند از ۱۲ میلیون هکتار کشت برنج، ۱۱ میلیون خشکه کاری می باشد و در چین دو سوم کشت برنج به روش خشکه کاری می باشد. در کشور ما چند سالی است که برنامه های تحقیقاتی این حوزه در دستور کار مرکز تحقیقات استان قرار گرفته است و خوشبختانه کشاورزان ما نیز استقبال خوبی از این روش کشت دارند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان مهمترین مزیت کشت برنج به روش خشکه کاری را کاهش قیمت تمام شده محصول برنج و همچنین صرفه جویی در مصرف آب دانست.
دکتر مهاجر با توجه به محدودیت منابع آبی استان این موضوع را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد با توجه به تبخیر حدود ۲ متر در استان گلستان علی الخصوص در مناطق شمالی، لازم است در جهت بهره برداری بهینه از منابع آبی استان دقت بیشتری نمائیم و با بکاربردن روشهای نوین مصرف اب را بهینه نمائیم.
وی در خصوص اهمیت آموزش گفت:همه ما به آموزش نیازمندیم و بایستی یادگیری علوم جدید را سرلوحه کار خود قرار دهیم و با بالا بردن این علوم جدید بتوانیم افزایش بهره بری داشته باشیم.
شایان ذکر است در این برنامه دکتر کیانی، دکتر یونس آبادی، دکتر فیض بخش و دکتر پهلوان راد، توضیحاتی در خصوص برنامه های آبیاری، علف های هرز، تاریخ کاشت و تراکم و تغذیه کشت برنج به روش خشکه کای ارایه نمودند.