بازدید قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پایلوت پژوهشی، آموزشی و ترویجی کارگاه تولید خوراک دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان روز ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ در ایستگاه تحقیقاتی چالکی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی انجام شد دکتر زارع ضمن بازدید از روند برنامه و ساخت پایلوت کارکاه، در بیان دیدگاه در خصوص این پروژه، سرعت پیشرفت کار و آغاز و آمادگی بهره برداری را مناسب دانستند و اظهار امیدواری کرد با اجرای این طرح که شامل چندین پروژه است گامی موثر در ارائه نمونه های خوراک دام با حداقل منابع وارداتی و ترویج استفاده از منابع داخلی بدون خلل در بازدهی تولید باشد و همچنین بعنوان ایستگاه الگو در کشور در تولید نمونه های کنسانتره و خوراک بلوک آماده معرفی شود.