بازدید قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۸ بازدید نمود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه، دکتر یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی و گروهی از محققان حاضر انجام شد دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در خصوص روند خشکه کاری برنج در سال پیش که به طور مشترک بین مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی بصورت مقدماتی و محدود مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود و در ادامه گفت: در سال جاری برای تکمیل دانش فنی خشکه کاری برنج، بسته تقریبا کاملی از موضوعات مختلف شامل آبیاری و روش­های آبیاری، شیوه­ های ­کشت، گیاه­پزشکی، ارقام، تاریخ کاشت و تراکم، تغذیه و مسایل کیفی طراحی شده است که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور در ایستگاه موصوف در حال مطالعه است.
سپس هر کدام از مجریان در رابطه با طرح در دست اجرا توضیحات کاملی را ارایه نمودند و به پرسش­ های دکتر زارع پاسخ دادند.