رونمایی از رقم جدید باقلای پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در چهارمین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی از رقم دستاورد جدید باقلای دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در افتتاحیه چهارمین جشنواره معرفی ارقام گیاهی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن تشکر از تلاش محققان معرفی کننده ارقام جدید بیان داشت: در سال های قبل به طور متوسط هفت رقم جدید گیاهی از سوی موسسه های تحقیقاتی بخش کشاورزی معرفی می شد، اما امسال ۵۱ رقم جدید تولید شده که رکورد محسوب می شود.
چهارمین جشنواره ارقام گیاهی با حضور مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر بخشنده معاون وزیر دربرنامه ریزی و امور اقتصادی، مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، دکتر زارع استاندار گیلان ، محققان معرفی کننده ارقام جدید گیاهی، کشاورزان و کارشناسان، سه شنبه ۱۵ مرداد سال جاری در سالن فجر برگزار شد.
در این نشست از دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز و محقق کشوری باقلا و محقق مسول معرفی رقم جدید باقلا “مهتا” با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.