معرفی سیمای باغبانی استان گلستان به همت پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر شهربانو وکیلی عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سیمای باغبانی استان گلستان را معرفی کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر وکیلی ضمن مرور وضعیت موجود در بخش باغبانی استان از لحاظ سطح کشت و میزان تولید محصولات مختلف، در مورد چالش­ها و مسائل پیش روی توسعه­ی باغبانی استان برخی مواردی از جمله: عدم مکان یابی مناسب برای کشت محصولات مختلف، عدم وجود صنایع تبدیلی کافی، عدم ثبات بازار، سیستم حمل و نقل نامناسب، عدم وجود یخچال و کمبود سردخانه و به تبع آن بالا بودن ضایعات پس از برداشت، مشکلات اقلیمی استان از قبیل خسارت سرما، آفات و بیماری ها و فقدان مطالعات کافی در زمینه­ی ارقام مناسب و راهکارهای زراعی در این رابطه، از بین رفتن منابع بومی و ژرم پلاسم، فقدان دستورالعمل فنی برای پرورش محصولات گلخانه ای، استفاده از بذور اصلاح نشده و توده های ناخالص در کشت سبزی و صیفی و عدم حمایت­های لازم از تولید بذور سبزی و صیفی و… را اشاره نمود
عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی باغی همچنین در خصوص ارایه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع این موانع گفت: مطالعه مکان یابی و استعدادیابی بخش توسعه باغات، گسترش باغات مادری، گسترش تحقیقات مرتبط با تنش‌های محیطی، مطالعه ی مسائل پس از برداشت محصول ، تلاش برای مکانیزاسیون باغات، احیا و تشکیل زنجیره های تولید و پس از تولید، فرآوری و نگهداری، کشت نشایی سبزی و صیفی­جات مزرعه ای، برنامه‌ریزی برای اصلاح محصولات باغی، ایجاد شهرک های کشاورزی و توسعه ی کشت های گلخانه ای راه حل هایی است که می­توان از آن بهره جست.