دریافت امتیاز و تقدیر دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان همراه با دریافت امتیاز، از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر فاطمه شیخ پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید گندم نان به نام کلاته، همراه با دریافت ۸/۰ امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید گندم نان به نام کلاته با ویژگی پتانسیل عملکرد خوب، مقاومت مطلوب نسبت به بیماری های زنگ زرد و قهوه ای ومقاوم به ریزش دانه، دارای کیفیت نانوایی خوب، و مناسب برای کشت در مناطق کم باران اقلیم گرم مرطوب شمال کشور می باشد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.