بازدید متخصصان موسسه تحقیقات برنج کشور از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور رئیس بخش تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و محمدرضا یزدانی متخصص آبیاری موسسه تحقیقات برنج کشور از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر کیانی معاون پژوهشی، دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز در خصوص روند خشکه کاری برنج در سال پیش که به طور مشترک بین مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی بصورت مقدماتی و محدود مورد بررسی قرار گرفته بود توضیحات جامعی را ارایه نمود و در ادامه گفت: در سال جاری برای تکمیل دانش فنی خشکه کاری برنج، بسته تقریبا کاملی از موضوعات مختلف شامل آبیاری و روش­های آبیاری، شیوه­ های ­کشت، گیاه­پزشکی، ارقام، تاریخ کاشت و تراکم، تغذیه و مسایل کیفی طراحی شده است که با همکاری موسسه تحقیقات برنج کشور در ایستگاه موصوف در حال مطالعه است.
سپس هر کدام از مجریان در رابطه با طرح در دست اجرا توضیحات کاملی را ارایه نمودند و به پرسش­ های همکاران موسسه پاسخ دادند.