جلسه بررسی مسائل فنی خشکه کاری برنج در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور دکتر حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج، دکتر عباسی رئیس موسسات تحقیقات فنی و مهندسی، اعضاء هیات علمی و متخصصان موسسات گیاهپزشکی، خاک و آب، برنج و مرکز تحقیقات و آموزش اصفهان مسائل فنی خشکه کاری برنج و موانع و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای این جلسه دکتر فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان ضمن خیر مقدم به استقبال گستره کشاورزان گلستانی از کشت برنج اشاره نمود و افزود: بیش از۸۰ درصد این اراضی از آب های زیرزمینی برای کشت برنج استفاده می کنند که باعث تخلیه آب های زیر زمینی و مشکلات متعدد از جمله کم آبی در استان خواهد شد. وی اجرای کشت برنج به روش خشکه کاری را در جهت صرفه جویی در مصرف آب دانست که از سال گذشته با تشکیل تیم پژوهشی و اجرایی مطالعات این حوزه در مرکز گلستان شروع شده است. وی همچنین به انجام مطالعات کشت جایگزین برای برنج از قبیل کنجد ناشکوفا که مزیت اقتصادی نسبتا بالای نیز دارند اشاره نمود.
در ادامه دکتر حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری این جلسه به انجام دقیق پروژه ها تا رسیدن به نتایج قابل قبول تاکید نمود. دکت حسینی در ادامه افزود: ما باید مسائل فنی این الگوی کشت از جمله بذر، تاریخ کاشت، ماشین آلات کاشت و کنترل علف های هرز را بررسی نماییم و با جمع آوری نتایج بتوانیم دستورالعمل خوبی به بخش اجرا ارائه نمائیم. وی در پایان از محققان خواست تا در اولین فرصت نتایج طرح های خود را به موسسه برنج ارسال نمایند.