بازدید رییس بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از روند برنامه های پژوهشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر حسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به همراه دکتر محمدعلی دهقان محقق بیماری­ها از روند طرح ها و آزمایشات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترعبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که با همراهی گروهی از پژوهشگران ایستگاه انجام شد از مزارع محصولات تابستانه کاشته شده در ایستگاه شامل: کنجد ناشکوفا، ماش و ذرت مربوط به پلتفرم تحقیقاتی سیمیت و همچنین از انبارهای ادوات و محل نگهداری بذور پرورشی گندم و جو این ایستگاه بازدید نموده و سپس در نشستی صمیمانه با حضور محققان و کارشناسان ایستگاه گنبد در مورد مسائل و مشکلات و فرصت­ها و چالش­ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.