بازدید گروهی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی از طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور و مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی به همراه دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با حضور دکتر مختارپور و دکتر فیض بخش، از پروژه ها و مزارع تولید بذر و طرح های تحقیقاتی بویژه سویا و کنجد بازدید کردند و توضیحات لازم از سوی مجریان طرح ها ارایه شد.