برگزاری کارگاه آموزشی محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.
از مسائل بسیار مهم در حوزه نهاده های کشاورزی وجود بذر مرغوب میباشد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر این مرغوبیت نحوه نگهداری بذور قبل از کاشت گیاه زراعی است. نگهداری بذور در انبارها، محفظه ها، نحوه تنظیم شرایط محیطی مناسب برای حفظ جوانه زنی و توان بذر از خصوصیاتی است که باید کارشناسان از آن مطلع و نسبت به پایش همیشگی آن اهتمام ورزند. در این کلاس آموزشی خصوصیات عام انبارداری بذور غالب محصولات کشاورزی مورد کاشت در منطقه مورد بررسی قرار گرفت و اثر هر یک از بسته بندی های بذور، نقاط قوت و ضعف آن بررسی گردید. همچنین به طور تفصیلی اثرات محیط نگهداری و نحوه متناسب کردن شرایط انبارداری مورد بحث قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
۱- به کارشناسان پیشنهاد گردید در زمینه نگهداری بذور در انبارها اهتمام ویژه به دمای محیط و رطوبت داشته باشند.
۲- در زمینه محفظه های نگهداری بذور که غالبا به صورت کیسه ها و پارت بندی های جداگانه است دقت در نوع جایگذاری در انبار، مصرف ضدعفونی کننده ها و … دقت ویژه داشته باشند.