برگزاری آزمون سنجش مهارت در معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

 آزمون سنجش مهارت در رشته تولید نهال و جنگل کاری به صورت اینترنتی در محل سایت کامپیوتر ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۴ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این دوره تعداد ۱۱۰ نفر از دانش آموزان با حضور مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی این مرکز، به رقابت پرداختند و در صورت قبولی در این آزمون به دانش آموزان گواهینامه مهارت در رشته تولیدنهال و جنگل کاری اعطا می گردد.

یادآوری می شود که این آزمون ها در هر فصل سال فقط یکبار برگزار می گردد.