برگزاری جلسه گروه آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

اولین جلسه گروه آبخیزداری بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۶/۷/۹۸ در محل دفتر رئیس بخش برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در ابتدای این نشست مهندس پارسامهر مسئول پیگیری گروه آبخیزداری بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری ضمن تشکر از حضور همکاران، هدف از تشکیل جلسه را بیان نمود. سپس اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
از آنجاکه این گروه پیگیر وظایف محققان معین اداره کل منابع طبیعی می باشد مقرر گردید که نتیجه ی این نشست در یک جلسه مشترک با همکاران اداره کل منابع طبیعی مطرح گردد و خروجی آن جلسه برای ادامه فعالیت محققان معین ملاک عمل قرار گیرد.
لازم به ذکر است در این جلسه مسائل و مشکلات مبتلابه حوزه‌های آبخیز استان مورد بحث و بررسی قرا گرفت و مسائلی نظیر مدیریت غیراصولی اراضی، تغییر کاربری اراضی، سیلاب، فرسایش و رسوب و … مورد تاکید همکاران قرار گرفت.