برگزاری چهارمین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

چهارمین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ۱۳/۷/۹۸ با حضور دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی و اعضای کمیته فنی بخش در محل بخش تشکیل شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای این برنامه که با موضوع برنامه ریزی مدیریت تغذیه در محصولات پاییزه، ارائه چند دستورالعمل تغذیه ای برای محصولات علوفه ای جهت روز ملی مزرعه برگزار شد دکتر پهلوان راد رییس بخش ضمن خوش آمد به معاون پژوهشی مرکز، دکتر مساوات و حاضران در جلسه، ابتدا گزارش جامعی از وضعیت بخش، طرح ها و پروژه ها و نیازها و پیشنهادات را ارایه نمود و در ادامه در موضوع جلسه مباحث مرتبط مطرح شد.
در ادامه همکاران بخش نقطه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات جلسه ، وضعیت جاری بخش از لحاظ علمی، فنی، آزمایشگاهی و امکانات و … بیان نمودند.