برداشت برنج به روش کشت مستقیم (خشکه کاری) در شهرستان علی آباد کتول

عملیات برداشت برنج به روش کشت مستقیم (خشکه کاری) در شهرستان علی آباد کتول که تحت نظارت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان می باشد انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: این مزرعه در سطح ۱۷ هکتار در روستای نصرت آباد شهرستان علی آباد کتول واقع شده بود و در مراحل مختلف توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و کارشناسان جهاد کشاورزی استان گلستان مورد بازدید قرار گرفته و توصیه های فنی جهت کاشت داشت و برداشت ارائه شده بود.
در این بازدید که همزمان با مرحله برداشت انجام شد مزرعه فوق مورد توجه کارشناسان و کشاورزان قرار گرفته بود و عملیات برداشت با حضور دکتر مختار مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر کیانی، دکتر پهلوان راد، دکتر فیض بخش و مهندس ساوری نژاد معاون پژوهشی و محققان این مرکز انجام شد.