تقدیر از مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان برترین های سازمان در گردهمایی رئیسان زیرمجموعه های سازمان تحقیقات

گردهمایی ۳ روزه رئیسان پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه های تحقیقاتی، مراکز ملی و استانی زیرمجموعه های تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با حضور دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان، دکتر کامبیز بازرگان معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر مویدی معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی مدیران کل دفاتر ستادی ، رئیسان پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه ها تحقیقاتی، مراکزملی و استانی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ۲۲ تا ۲۴ مهر سال جاری در سالن همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد و از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان برترین های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گردهمایی ۳روزه در ضمن ارائه گزارش عملکرد زیر مجموعه های تحقیقاتی سازمان، دکتر آقایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان با احصای شاخص های ارزیابی و توزیع فرم های مربوطه توسط این دفتر، نتایج ارزیابی انجام شده از گزارش عملکرد مراکز و موسسه های تحقیقاتی را از دیدگاه رئیسان مراکز و موسسه های حاضر در این گردهمایی اعلام داشت. وی هم چنین در سخنانی با اشاره به نتایج جشنواره شهید رجایی که مربوط به گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی است از جهش رو به رشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در شاخص های اختصاصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری سایر مراکز و موسسه ها در سال جاری بتوان به جایگاه بهتری دست یافت.
بر اساس این گزارش بخش نخست از دومین روز این گردهمایی در نوبت صبح به گزارش عملکرد رئیسان مراکز تحقیقاتی استان های تهران ، گلستان، جنوب کرمان ، مازندران، سمنان، قم، شاهرود،کردستان، زنجان اختصاص یافت. بخش دوم از نوبت صبح با گزارش عملکرد رئیسان موسسه های تحقیقاتی خاک و آب، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، دنبال شد و هر یک از رئیسان موسسه های تحقیقاتی مورد اشاره در فرصتی ۱۰ دقیقه ای به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری پرداختند.
دومین روز این گردهمایی در بخش نخست از نوبت عصر با ارائه گزارش عملکرد رئیسان مراکز تحقیقاتی استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان ، سیستان، بلوچستان، یزد، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) پیگیری شد. بخش پایانی از نوبت عصر با ارائه گزارش عملکرد نیم ساله نخست سال جاری توسط رئیسان موسسه های تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، تاسماهیان دریای خزر، علوم دامی کشور، واکسن و سرم سازی رازی، مرکز ملی تحقیقات ابریشم ادامه یافت.
سومین روز در نوبت صبح از این گردهمایی با سخنرانی رئیسان مراکز تحقیقاتی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، کردستان، قزوین، اردبیل در بخش ارائه گزارش عملکرد به کار خود پایان داد.
در آیین پایانی این گردهمایی با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، قائم مقام و معاونان سازمان با معرفی برترین های این گردهمایی از دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مریم حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور و دکتر عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، دکتر روشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور، دکتر کربلایی خیاوی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، دکتر سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، دکتر اسدیان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، دکتر اقنوم رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، دکتر جهانبازی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال بختیاری، دکتر زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ، دکتر قرالی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، دکتر آئین رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.