حضور همکاران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی مهارت های تفکر مثبت

کارگاه آموزشی مهارت های تفکر مثبت به همت بنیاد نخبگان استان گلستان ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸در گرگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این کارگاه آموزشی که در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد دکتر عبداله فرهنگی روانشناس بالینی و مدیر مرکز مشاوره ترنم گرگان پیرامون این مهم که تفکر مثبت چیست و چگونه افکار مثبت داشته باشیم تکنیک ها و مباحثی را ارائه داد.
گفتنی است: کارگاه “مهارت های تفکر مثبت” در راستای برنامه ده گانه سازمان بهداشت جهانی و با هدف پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی و ارتقای سطح سلامت و کسب مهارت های زندگی با همکاری دفتر مشاوره و ارتباط با اجتماعات نخبگانی معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان برگزار شده است.