چاپ مقاله پژوهشگر پیشکسوت بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در پرتیراژترین روزنامه انگلیسی زبان تایلند

مقاله دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر پیشکوت برجسته و بین المللی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در پر تیراژترین روزنامه انگلیسی زبان کشور تایلند به چاپ رسید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این مقاله که در پر تیراژترین روزنامه بین المللی و انگلیسی زبان چاپ کشور تایلند بعنی بانکوک‌پست روز دوم اکتبر ۲۰۱۹ به چاپ رسیده است در خصوص عواقب سوزاندن بفایای برنج بعد از برداشت به نکات و موارد مهمی اشاره شده است این روزنامه در تایلند و سایر کشورها کشورهای منطقه توزیع می شود.