بررسی طرح‌ها و فعالیت‌های بخش تحقیقات جنگلها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با حضور گروه ارزشیابی موسسه

گروه ارزشیابی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در ۴ -۲ آذر ماه ۱۳۹۸ ضمن عزیمت به استان گلستان از نزدیک، روند اجرای طرح ها و فعالیت محققان بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: در این برنامه گروه ۴ نفره ارزشیابی، شامل: دو نفر متخصص جنگل، یک نفر درختان سریع الرشد و یک نفر متخصص مرتع ضمن حضور در جلسه ای که به همین منظور در بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد با روند اجرایی، مشکلات، درصد پیشرفت فیزیکی ۱۳ طرح تحقیقاتی مصوب موسسه را در طی دو روز آشنا شدند.
در این جلسه ابتدا مهندس پارسایی مسول بخش، بصورت مصور، گزارشی از فعالیت های همکاران از آذر ماه سال گذشته تا‌به حال، همچنین مشکلات مربوط به اجرای طرح‌های تحقیقاتی، ایستگاه های تحقیقاتی، هرباریوم، بازنشستگی نیروهای متخصص، عدم جایگزینی و جذب نیرو و …. ارائه و خواستار انعکاس این مشکلات و پیدا کردن راهکاری مناسب در موسسه مادری برای خروج از وضعیت جاری شدند.
پس از آن هر یک از همکاران محقق ضمن حضور در این جلسه با حضور مسئول بخش، گزارشی از فعالیت خود در زمینه های مختلف از جمله اجرای طرح های تحقیقاتی، بصورت پاورپوینت ارائه نمودند.
گروه ارزشیابی پس از بررسی روند اجرایی طرح ها و همچنین استماع نقطه نظرات همکاران، ضمن اعلان رضایت از پیشرفت کمی و کیفی طرح ها، رهنمودهایی نیز برای برون رفت از برخی از مشکلات و پیگیری و انعکاس این مشکلات در موسسه مادری را ارایه دادند.