آغاز ثبت نام برای آزمون سنجش مهارت جهت اخذ دیپلم در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

ثبت نام برای آزمون سنجش مهارت جهت اخذ دیپلم برای فصل بهار ۱۳۹۹ در محل ساختمان شهید حاجی کریمی معاونت آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان آغاز شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص کفت: برنامه زمان بندی آزمون های سنجش مهارت برای فصل بهار از ثبت نام تا صدور گواهینامه مهارت اعلام شد این آزمون ها در هر فصل فقط یک بار برگزار می گردد و ثبت نام از متقاضیان برای اخذ دیپلم کاردانش رشته تولیدنهال و  جنگل کاری از تاریخ ۱۵/۳/۹۹ آغاز و تا تاریخ ۲۸/۳/۹۹ ادامه دارد.

متقاضیان این آزمون ها در صورت داشتن شرایط طبق اطلاعیه پیوست نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و در صورت قبولی در آزمون برای متقاضیان گواهینامه مهارت در رشته مورد درخواست صادر می گردد که در نهایت با همکاری آموزش و پرورش منجر به صدور دیپلم رسمی آموزش و پرورش می شود.