برگزاری هفتمین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

هفتمین جلسه سالجاری کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با موضوع برنامه ریزی تولید بذر هیبرید سبزی صیفی در محل دفتر ریاست بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جلسه با حضور دکتر فرجی ریاست مرکز، دکتر کیانی معاونت پژوهش و فناوری، دکتر مختارپور رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی، اعضای کمیته فنی بخش و محققان گروه های تحقیقاتی تشکیل شد.
در ابتدا دکتر مختارپور در مورد اهمیت موضوع، جایگاه تولید بذر سبزی صیفی و نقش تحقیقات در پیشبرد این مهم، بررسی راهکارها و نحوه همکاری محققان در تولید بذور سبزی صیفی و نقش مرکز در ساماندهی بازار تولید بذر این محصولات توضیحاتی ارائه نمود و پیشنهاد طرح خاص در این زمینه و تاسیس شرکت دانش بنیان که کمک شایانی به انسجام و پیشبرد این برنامه خواهد کرد را ارایه نمود.
محققان حاضر در جلسه نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه مطرح نمودند. طی این جلسه محصولات سبزی صیفی از لحاظ درجه وابستگی به واردات بذر، سطح زیر کشت و اهمیت‌شان در سبد خانوار الویت بندی شدند.
در پایان جلسه دکتر فرجی ضمن جمع بندی موارد و پاسخ به نکات مطرح شده بر اهمیت بیش از پیش موضوع تاکید کرد و خواستار تشکیل نشست‌های علمی مکرر محققان بخش به منظور تدوین برنامه منسجم و عملیاتی در این زمینه شد.