برگزاری آیین تجلیل از همکار بازنشسته بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

آیین تجلیل از همکار بازنشسته و پیشکسوت و شریف بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دفتر بخش برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این آیین با حضور دکتر فرجی ریاست مرکز، دکتر علیرضا کیانی، همکاران ایستگاه های گرگان و گنبد، همکاران بخش و گروهی دیگیری از میهمانان برگزار شد از مهندس سکینه درویش محمدی همکار بزرگواری که در سال جاری به افتخار بازنشستگی نایل شده اند با اهدای هدیه و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.