برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون جدید در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی اتوماسیون همکاران سیستم توسط مهندس تقی حاجی مشهدی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس تقی حاجی مشهدی رییس اداره فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: با توجه به راه اندازی اتوماسیون اداری همکاران سیستم تحت وب در این مرکز، برگزاری یک دوره آموزش حضوری برای همکاران مرکز ضروری می باشد که با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و هماهنگی با معاونت های آموزشی و پژوهشی مرکز اولین بخش از این دوره در روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۹۸ در محل ستاد مرکز و توسط راهبر اتوماسیون اداری برگزار گردید. هدف از این دوره آشنایی به ورود به سیستم،خروج از آن، ایجاد نامه صادره، نامه داخلی، ارجاع(یادداشت اداری)، مرخصی روزانه و سایر موارد از جمله تنظیمات خاص بود.