حضور فعال پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در گردهمایی برنامه ریزی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

گردهمایی برنامه ریزی تحقیقاتی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری با حضور مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، اساتید دانشگاه، مدیران ستادی دفترامور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی، تولید کنندگان و بهره‌برداران، پژوهشگران، مدیران باغبانی استان‌ها و مدیران ستادی موسسه در محل موسسه تحقیقات علوم باغبانی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱ برگزار شد و مهندس مینا غزاییان پژوهشگر گروه باغبانی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در این آیین حضور فعال داشت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گردهمایی برنامه ریزی تحقیقاتی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری در قالب کارگروه های تخصصی در محل موسسه تحقیقات علوم باغبانی برگزار گردید و مهندس مینا غزاییان ضمن حضور فعال در جلسات کارگروه تخصصی میوه‌های خشک و آجیلی، گزارش مربوط به طرح خاتمه یافته سازگاری پکان در استان گلستان را ارایه نمود و از طرح تکمیلی پیشنهادی خود دفاع نمود.