سنجش سطح ایمنی پسیو به همت پژوهشگران بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

سنجش سطح ایمنی پسیو Passive Immunity در فارم گاوداری بدلیل اسهال در گوساله های تازه متولد شده، به همت پژوهشگران بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز در این خصوص گفت: همواره گوساله ها بدون مقاومت در برابر بیماریها متولد می شوند. خوراندن کلستروم (آغوز) مادر برای تولید ایمنی پسیو (passive Immunity) بسیار مهم است. مقدار ایمنی در خون گوساله از طریق سطح IgG سرم خون سنجش می شود. اگر سطح آن پایین باشد دلیل یک اشتباه است که به این مورد نقص سیستم ایمنی پسیو (Failure of Passive Teransfer) گفته می شود. از دلایل FPT می تواند تاخیر در مصرف کلستروم، کیفیت پایین کلستروم و مقدار ناکافی مصرف کلستروم باشد.
بنابراین کنترل ایمنی پسیو در گوساله تازه متولد شده یک روش مدیریتی در پرورش گوساله است که معمولا تا سن ۲۱ روزگی ایمنی فعال (Active Immunity) ایجاد می شود.