آرشیو روزانه: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

دریافت امتیاز و تقدیر مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس از سوی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

مهندس معصومه خیرگو پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ...

ادامه مطلب »