آرشیو روزانه: ۶ بهمن ۱۳۹۸

حضور فعال پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در گردهمایی برنامه ریزی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری

گردهمایی برنامه ریزی تحقیقاتی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری با حضور مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، اساتید ...

ادامه مطلب »