بازدید رئیس، معاون پشتیبانی و رئیس بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از کارخانه روغن طلای سفید

دکتر ابوالفضل فرجی رئیس به همراه دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی و دکتر محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از کارخانه روغنکشی طلای سفید گنبدکاووس بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمدزاده رییس بخش فنی و مهندسی در این خصوص گفت: در این برنامه ضمن بازدید از کارخانه و مراحل مختلف استخراج روغن و تولید کنجاله از دانه های روغنی سویا و کلزا، در نشستی صمیمانه با حضور هیات مدیره کارخانه و کارشناسان فنی مجموعه در مورد مسائل و فرصت­های تحقیقاتی موجود و همکاری در زمینه تولید انواع محصولات پروتئینی از کنجاله دانه سویا به بحث و تبادل نظر پرداختند.