حضور روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی مدیریت تشریفات

کارگاه آموزشی مدیریت تشریفات به همت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان با حضور مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان گلستان، اعضای اتاق بازرگانی استان گلستان، و مسول روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش همکاران روابط عمومی استان در این حوزه، کارگاه آموزشی مدیریت تشریفات با حضور دکتر محمد شیرکوند از اساتید برجسته اتاق ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، با هدف آشنایی شرکت کنندگان با سرفصل های این حوزه برگزار گردید و حاضران در این برنامه در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند.

سرفصل و محتوی دوره :
· شئون گوناگون و اهمیت حفظ و ارتقای آنها
· اجتماع، ارتباط و مذاکره
· فرهنگ تیزری
· ارتباط مؤدبانه تأثیر گذارتر است
· الویت مهارتهای مردمی در استخدام
· صحنه بین المللی، مدیر بین المللی می طلبد
· اشاراتی به تعاریف تشریفات، حسن سلوک و نزاکت
· هادیان جدید دیپلماسی
· ضرورت رعایت آداب در روابط بین الملل
· ظاهر آراسته و لباس برازنده و اصول آن
· حریم های شخصی، خصوصی و اجتماعی
· آداب دست دادن و دست ندادن!
· کارت معرف و آداب آن
· آداب تلفن ثابت و تلفن همراه
· وقت شناسی در صحنه ارتباطات
· مهمانی های رسمی و تجاری
· ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن
· تأثیر در اولین برخورد
· تفاوت فرهنگ کشورها
· رفتارهای مطلوب در صحنه ملی و بین الملل
· وظایف مأموران دولتی
· آداب میز در مراودات بین المللی (آداب میزبانی و مهمانی، نحوه تقسیم زمان در پذیرایی های کاری،سخنرانی بر سر میز شام، مبادله هدایا و آداب استقبال و بدرقه).