حضور نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در برنامه آموزشی پویش ملی صادرات

برنامه های آموزشی، انگیزشی و پرورشی پویش ملی صادرات exportcampaign  با موضوع: آموزش روشهای تحقیق و تحلیل بازارهای صادراتی با حضور علاقمندان و فعالان این حوزه و نمایندگان شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران شرکت ها، واحدها و هسته های فناور استان در سالن همایش های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای توانمند سازی و ارتقای دانش همکاران و شرکت های دانش بنیان مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان در این حوزه، برنامه های آموزشی، انگیزشی و پرورشی پویش ملی صادرات exportcampaign  با موضوع: آموزش روشهای تحقیق و تحلیل بازارهای صادراتی با ارایه حاج محمدامین حاج کاظمیان و اعضای این پویش و با هدف آشنایی شرکت کنندگان با این حوزه برگزار گردید و حاضران در این برنامه، با بخش های مختلف این برنامه: روش های تحقیق و تحلیل بازارهای صادراتی از جمله: تحقیق بازار از نگاه سنتی … به زبان ساده: تأثیر سازمان بر بازار و تأثیر بازار بر سازمان، سایه سازمان بر بازار و سایه بازار بر سازمان، با هدف: تربیت صادرکنندگان پیشرو، دریافت نموده و در گفتگویی دوسویه با اصول و موازین این حوزه آشنا شدند.

آموزش صفر تا صد صادرات در ١٠ گام، در پویش ملی صادرات
گام اول: صادرات را از کجا آغاز کنیم؟
گام دوم: پرورش و توسعه کسب و کار صادراتی
گام سوم: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف صادراتی
گام چهارم: بلوغ صادراتی
گام پنجم: توسعه استراتژی بازاریابی/بازارسازی صادراتی
گام ششم: ورود به بازارهای هدف
گام هفتم: استراتژی تأمین و تحویل
گام هشتم: تأمین منابع مالی
گام نهم: مدلهای مدیریت صادرات
گام دهم: جهانی شدن