کاشت و تکمیل نهال کاری در باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کاشت و تکمیل نهال کاری در باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت:  در حال حاضر با توجه به کاهش روزافزون تنوع و غنای گونه های گیاهی در سراسر جهان، باغ های بوتانیک از مهمترین مکان ها برای حفاظت از گونه های گیاهی محسوب شده و تعداد آنها رو به افزایش است. لذا، به منظور نگهداری و حفظ گونه های مختلف درختان و درختچه های بومی و غیربومی استان از سال ۱۳۹۷ با مساحتی بالغ بر حدود ۲ هکتار از اراضی محدوده مرکز به این امر اختصاص داده شد.

این باغ ، موزه ای از گیاهان درختی و درختچه ای است که از سرتاسر کشور گردآوری شده و  به نمایش گذاشته شده است. برخی از گونه های مهم موجود در باغ بوتانیک مرکز عبارتند از: کاج بادامی، کاج تهران، ژینکو، سرو، زیتون تلخ، اکالیپتوس، زرشک زینتی، شاه پسند درختی، آکاسیا، زبان گنجشک، ارغوان، ارس، اکالیپتوس و ….

در سال جاری نیز علاوه بر حدود ۳۰ گونه درختی و درختچه ای موجود، پنجاه گونه جدید و به تعداد حدود ۲۰۰ نمونه توسط همکاران بخش، کشت گردید.