کاشت نهال در مسیر راههای داخل باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کاشت نهال صنوبر در دو طرف راههای دسترسی و مسیرهای داخل باغ بوتانیک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در این خصوص گفت: باغ بوتانیک دارای کارکردهای مختلفی می باشد که یکی از این کارکردها ایجاد فضای مناسب برای اوقات فراغت هموطنان می باشد لذا با این هدف و به منظور ایجاد فضای دل نشین، آرام بخش و زیبا اقدام به کاشت گونه سرو کامیس در دو طرف راههای ارتباطی در داخل باغ بوتانیک شد در این راستا حدود ۲۰۰ اصله نهال یاد شده تهیه و توسط همکاران این بخش و برخی از همکاران از بخش های دیگر کشت شد.