برگزاری کارگروه صنایع تبدیلی همایش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب

جلسه برنامه ریزی کارگروه صنایع تبدیلی کشاورزی در همایش نقش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب با حضور همکاران بخش تحقیقات، دانشگاه و اجرا، در محل دفتر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه ابتدا دکتر محمدزاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، ضمن خوشامد به حاضران، مطالبی را در خصوص برگزاری همایش نقش جهاد کشاورزی در تحقق گام دوم انقلاب ارائه نمود. همچنین به اهمیت نقش صنایع تبدیلی به عنوان حلقه کامل کننده تولیدات کشاورزی و دامی در تامین غذای سالم برای افراد جامعه و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و در نهایت نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی توضیحاتی را ارائه نمودند. اعضای این کارگروه متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مسئول فرهنگی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، مدیریت و کارشناسان صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کارشناس و عضو معاونت غذا و داروی استان هستند. در ادامه، حاج آقای ملایی در ارتباط با اهمیت و نقش بیانات مقام معظم رهبری در پیام گام دوم انقلاب در رفع مشکلات اقتصادی و رفع موانع تولید بیاناتی را ارائه کردند. سپس موضوع چالش‎ها در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی مطرح شد و هر یک از اعضای کارگروه نیز به بیان نقطه نظرات خود در زمینه موضوع و موانع جهش تولید و مسایل پیرامونی آن و ارائه راهکارها پرداختند.

پاسخ دهید