بازدید استاندار گلستان از طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان از طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان در ایستگاه عراقی محله گرگان ۲۱ شهریور ۱۳۹۹بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گروهی از مدیران و مشاوران استاندار گلستان، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر کیانی معاون پژوهش و فناوری، دکتر قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی، روسای بخش ها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی انجام شد، دکتر حق شناس از فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز بازدید و در جریان روند فعالیت های پژوهشی و آموزشی این مرکز در استان قرار گرفت.

در این بازدید، ایشان از طرح های تحقیقاتی به ویژه کشت برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان دیدن کرد.

در جریان این برنامه که ابتدا با حضور در مزارع تحقیقاتی برگزار شد دکتر فرجی رییس مرکز ضمن همراهی با استاندار در گستره ایستگاه و تنوع طرح ها و پروژه های تحقیقاتی، توضیحات جامعی از شیوه عملکرد پژوهشگران و نحوه دستیابی به دستاوردهای ارزشمند، فاخر و استراتژیک را بیان نمود و محققان حاضر نیز در خصوص برنامه ها، محصولات، ارقام، دستاوردهای خود و نحوه ارایه دستاوردها به جامعه بهره بردار و تولید کننده، توضیحاتی را برای دکتر حق شناس ارایه دادند و به پرسش های استاندار در زمینه های مختلف نیز پاسخ دادند.

دکتر حق شناس در این برنامه، ضمن قدردانی از تلاش های همکاران و با اشاره به اهمیت تحقیقات و تلاش ها و دستاوردها که همسوی با مزیت های نسبی استان است و با اشاره به ظرفیت های استان در زمینه کشت انواع محصولات کشاورزی بر استفاده از روش های نوین جهت افزایش بهره وری خاک و آب تاکید کرد.

در بخش دوم برنامه در نشستی صمیمی که در محل دفتر ایستگاه انجام شد رییس مرکز و معاونان و پژوهشگران در گفتگویی دو طرفه به شرح توانمندی ها، دستاوردها، افق آینده، نیازها و انتظارات پرداختند.

پاسخ دهید