برگزاری دوره آموزشی شیلاتی مدیریت صید در زمان بیماری در استان گلستان

دوره آموزشی مدیریت صید در زمان بیماری در محل سایت پرورش میگوی استان به همت اداره کل شیلات استان و با برنامه ریزی بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با حضور بهره برداران و کارشناسان این حوزه در تاریخ ۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مدرسان این دوره دکتر علی خطیبی تبار و دکتر یوسف عربی با اشاره به مباحث آماده این حوزه به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداختند و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید