برگزاری آیین تجلیل از همکاران پیشکسوت و بازنشسته در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

آیین تجلیل از خدمات و زحمات بیش از سی ساله مهندس علیرضا ساوری نژاد و مهندس علی اصغر نصیری همکاران پیشکسوت و بازنشسته در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت:  در این برنامه که در محل ایستگاه انجام شد همکاران این مرکز با حضور گرم خود، ابتدا با بیان خاطرات دوران همکاری با ایشان، در خصوص توانمندی های این گروه و نقش چشمگیر آنان در پیگیری و پیشبرد امور بخش، ایستگاه و مرکز سخنانی را ارایه دادند و ضمن درخواست از این پیشکسوتان در انتقال تجربه و دانش خود به همکاران جوان در راستای پویایی مرکز و انتقال بین نسل ها، برای آنان در ادامه زندگی آرزوی توفیق نمودند در ادامه با اهدای هدایا و لوح تقدیر، ضمن تقدیر از زحمات و رد خیر سبز و ارزشمند ایشان در طول بیش از  ۳۰ سال گذشته، برای این بزرگواران آرزوی بهروزی، شادمانی و شادکامی نمودند.

پاسخ دهید