برگزاری جلسه عمومی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه عمومی و نشست صمیمی اعضای غیر هیات علمی و پرسش و پاسخ کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز در دفتر ریاست ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر علیرضا قدس ولی معاون برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر آقاجانی معاون آموزشی مرکز، نمایندگان کارکنان بخش ها، ایستگاه ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی اتجام شد.

در بخش نخست این نشست، مهندس عطیه صفرنژاد به نیابت از گروه همکاران، از ریاست و معاونان مرکز به خاطر عنایت به نشست هایی از این دست تشکر و قدردانی نمود.

در ادامه همکاران حاضر در خصوص موارد مختلف مورد نظر از جمله: خانه های سازمانی – ارزیابی روند ارتقا ی همکاران – نیروهای روزمزد و شرکتی و بهبود و اصلاحات انجام شده – مرخصی تشویقی – روند تبدیل مدرک – وضعیت خدمات، نیرو و امکانات آزمایشگاه ها – فعالیت های بانوان – مسائل اداری – ادامه تحصیل – ذخیره مرخصی – فعالیت های کمیته بانوان – کمک های رفاهی و … را بیان نمودند و در انتهای این بخش مهندس عطیه صفرنژاد ضمن مروری بر موضوعات نشست پیشین، جمع بندی موارد مطرح شده در این جلسه را انجام دادند.

سپس معاونان حاضر در جلسه، ضمن خدا قوت به همکاران، با توجه به موضوعات ارائه شده، به پرسش های حوزه های مرتبط پاسخ دادند.
در ادامه دکتر فرجی ریاست مرکز، ضمن سلام و خدا قوت به همکاران و استقبال از حضور گرم و پیگیر همکاران و نقش این نشست ها و دورهمی ها در تقویت روحیه همکاری و دوستانه مرکز، از بذل نظر و انتقادات و پیشنهادات سازنده ارایه شده قدردانی نمود. دکتر فرجی در ادامه ضمن شرح روند جاری برنامه های مرکز با توجه به سیاست های سازمان تحقیقات و وضعیت جاری کشور و افق آینده مرکز در این مسیر، در خصوص نقش و جایگاه تعیین کننده همکاران در دستیابی به این افق سخنان خود را ارایه نمود و ضمن پاسخ و ارایه نقطه نظر در خصوص موارد طرح شده، مسیر شفاف برنامه ها و عملکرد مرکز را در بخش های مختلف وظیفه مندی بیان نمود و از تمامی همکاران درخواست کرد تا با حضور گرم و پرتلاش خود همچون همیشه شرایط را برای افتخار آفرینی ها متعدد و ارتقای مرکز مهیا نگاه دارند.

پاسخ دهید