بازدید از روند آموزش دانش آموزان هنرستان وابسته کشاورزی شهید روحانی فرد کردکوی

رئیس اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزش و پرورش کردکوی با حضور در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از پروژه ها و برنامه و امکانات آموزشی هنرستان وابسته کشاورزی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه ابتدا مدعوین از قسمت ها و واحدهای مرکز کردکوی بازدید بعمل آوردند و با حضور در جمع دانش آموزان آنها را به فراگیری مهارت های لازم و استفاده از امکانات آموزشی و تجربه مدرسان مجرب ترغیب و تشویق نمودند. در پایان بازدیدکنندگان از مجموع برنامه های طراحی و به اجرا درآمده ابراز رضایت نمودند و خواهان ادامه این روند شدند.

پاسخ دهید