برگزاری کارگاه آموزشی و مشاوره محقق معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان آق قلا

جلسه فنی و مشاوره محققان معین مرکز تحقیقات استان، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد برزعلی در روز ۹۹/۸/۲۷ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحقق معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات جهاد کشاورزی گرگان بوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا برگزار شد.در این جلسه کارگاه آموزشی در خصوص “معرفی راهکارهای بررسی و معرفی گیاهان زراعی و باغی جدید در منطقه” با حضور کارشناسان و برخی کشاورزهای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات به شرح زیر ارایه شد:
۱- در زمینه تولید محصولات آروماتیک گیاهی پیشنهاد گردید بررسی های بیشتر اقتصادی و فنی صورت گیرد.

۲- در خصوص زیره سبز توصیه گردید آفات و بیماری هایی که در منطقه وجود دارد جهت اطلاع رسانی احصا شود.

پاسخ دهید