اجرای عملیات عمرانی و مرمت آب بندان واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی

عملیات عمرانی و مرمت آب بندان ها، در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در دست اجرا می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس هادی مهدیان مدیر واحد آموزشی پژوهشی کردکوی در این خصوص گفت: واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی دارای ۴ دهنه آببندان به مساحت ۴۰ هکتار می باشد. این آببندان در دهه ۶۰ جهت ذخیره سازی آبهای فصل زمستان و به منظور تغذیه سفره های زیر زمینی، پرورش ماهی و تولید غذای سالم، کشت گیاهان زراعی تابستانه از جمله شالی احداث گردید.

در طی سال های اخیر بدلایل مختلفی امکان آبگیری و بهره برداری مناسب از این آببندان ها میسر نبوده است و در بعضی از سالها تنها بخشی از ظرفیت آن مورد استفاده قرار می گرفته است. لذا لایروبی و اصلاح کف آب بندان و مسیرهای انتقال آب از مهمترین برنامه های کاری این واحد اعلام و تمامی تلاش ها در جهت برطرف نمودن این مشکل آغاز گردید و هم اکنون با بهره گیری از محل اعتبارات استانی این مهم در حال پیگیری و اجرا می باشد.

پاسخ دهید