حضور رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه با مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش وپرورش

دکتر آذرکیش مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش از وزارت آموزش وپرورش به استان گلستان سفر کردند و در این سفر جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش وپرورش، مدیر کل، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان، دکتر فرجی رئیس، دکتر آقاجانی معاونت آموزش و مهندس اسکندرلی رئیس اداره‌ آموزش های رسمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و روسای نهادهایی که در سال تحصیلی جاری اقدام به جذب دانش آموز در هنرستان وابسته اقدام نمودند، در محل اداره‌ کل آموزش و پرورش استان برگزار گردید.


در این جلسه دکتر آذرکیش ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف در جذب دانش آموز در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش، سیاست های وزارت آموزش و پرورش برای جذب دانش آموز در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را ۵۰ درصد کل دانش آموزان اعلام نمودند که در استان گلستان ۴۰ درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول هستند و که ۱۰ درصد از سیاست های آموزش و پرورش در این استان هنوز محقق نشده و خواستار مشارکت بیشتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نیروی دریایی ارتش در استان گلستان شدند.
در این جلسه از طرف مرکز به دعوت مدیر کل آموزش و پرورش استان دکتر فرجی رئیس مرکز ، معاونت آموزش و رئیس اداره‌ آموزش های رسمی مرکز حضور داشتند. دکتر فرجی در سخنان خود به افتتاح همزمان ۱۶ هنرستان وابسته کشاورزی در سراسر کشور در شهریور ماه اشاره کردند و آمادگی کامل مرکز را برای توسعه رشته های بیشتر در هنرستان وابسته کشاورزی شهید روحانی فرد کردکوی اعلام نمودند و برای ایجاد هنرستان وابسته کشاورزی در شهرستان گرگان نیز در سال تحصیلی آینده تاکید نمودند که با استقبال مسئولان آموزش و پرورش شهرستان گرگان مواجه شد.

پاسخ دهید