بازدید ریس موسسه پنبه کشور از طرح امکان سنجی کشت پنبه به روش نشایی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر روشنی ریس موسسه پنبه کشور به اتفاق رواسای بخش های مختلف تحقیقاتی موسسه از طرح در دست اجرا امکان سنجی کشت پنبه به روش نشایی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مختارپور مجری طرح و رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی این مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه که با حضور دکتر روشنی رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور به اتفاق روسای بخش های مختلف تحقیقاتی این موسسه انجام شد از طرح در دست اجرا امکان سنجی کشت پنبه به روش نشایی با استفاده از سینی های تخصصی این طرح بازدید بعمل آمد و اینجانب با ارایه گزارش مفصلی از اهداف، برنامه های طرح و پیشرفت کار، در گفتگویی دو سویه، موارد مختلف طرح فوق، برای گروه حاضر توضیح داده  شد.

پاسخ دهید