تهیه برنامه تلویزیونی کشت مستقیم پنبه در مزرعه کشاورز برای اولین بار در استان گلستان به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش

به همت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر با سابقه آبیاری و زهکشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برنامه تلویزیونی کشت مستقیم پنبه در سطح مزرعه کشاورزان برای اولین بار در استان گلستان ساخته شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه تلویزیونی که در مزرعه آقای برزگر خاندوزی در سطح ١۵ هکتار در حومه روستای سعدآباد فندرسک شهرستان رامیان تهیه شد دکتر اسدی اظهار داشت: کشت مستقیم یعنی کشت محصول بدون استفاده از برگرداندار کردن خاک و با برهم زدن خاک با استفاده از گاوآهن های برگرداندار. برای این کار یعنی کشت مستقیم می توان با استفاده از کارنده های بی خاک ورز که هم مجهز به کارنده کود و هم کارنده بذر هستند و با حفظ بقایای کشت قبلی اقدام نمود.
ایشان در ادامه گفت: مزایای کشت مستقیم اینست که چون تردد فقط یک بار صورت می گیرد خاک کوبیده نشده و در مصرف انرژی و سوخت صرفه جویی می شود همچنین در میزان مصرف بذر که نمونه آن در این مزرعه مشاهده می شود و فقط ده کیلو بذر در هکتار مصرف شده در صورتی که در کشت مرسوم ۴٠ کیلو بذر پنبه در هکتار مصرف می شود
از دیگر مزایای کشت مستقیم کاهش مصرف آب آبیاری به دلیل استفاده از بقایای گیاهی می باشد چون این بقایا چون عایقی عمل می کنند و مانع تابش مستقیم آفتاب به خاک می شوند
دکتر اسدی در ادامه افزود که تمامی دانش و فن آوری کشت مستقیم و یا بی خاک ورزی و همچنین ادوات کشت آن در داخل کشور موجود است و این دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است و هیچگونه وابستگی خارجی ندارد.

photo_2016-07-17_10-02-37

پاسخ دهید