حضور هیات اروپایی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان و بازدید از جنگل های استان

گروهی از اساتید و متخصصان اروپایی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس سید زیداله میرکاظمی رییس بخش تحقیقات منابع طبیعی در این خصوص گفت: این گروه که از کشورهای دانمارک، آلمان و مجارستان و با تخصص های مرتبط با جنگل می باشند به اتفاق گروهی از همکاران و محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از جمله دکتر خسرو ثاقب طالبی از گروه جنگل موسسه، دکتر ابراهیم فراشیانی و مهندس یارمند و مهندس عارفی پور از بخش حفاظت و حمایت موسسه، دکتر بریمانی و مهندس موسی زاده و دکتر زارع از مرکز مازندران، مهندس آقاجانی از دانشگاه ساری، مهندس صالحی از مرکز گیلان، طی چند روز در این مرکز و استان حضور یافتند و پس از نشست های ابتدایی در مرکز، از جنگل های مورد نظر با حضور اینجانب و پژوهشگران این بخش مهندس اسدا… کریمی دوست، مهندس حسین قربانی، مهندس محمد کریم مهندس مقصودلو، مهندس محمد الازمنی و مهندس حمید سلامتی بازدید بعمل آورده و پژوهش ها و بررسی های خود را در این موضوعات مورد نظر انجام دادند.

dsc_0196

dsc_0191

پاسخ دهید