ارایه دستاوردهای علمی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در سمینار تهیه سیلاژ ذرت در کرمانشاه

دکتر عبدا… سمیعی پژوهشگر بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سمینار تهیه سیلاژ ذرت در کرمانشاه، آخرین یافته های این حوزه و دستاوردهای علمی خود را ارایه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای برگزاری این کارگاه های آموزشی که در سالن آمفی تئاتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه با حضور دانشجویان، کارشناسان شاغل در گاوداری ها و تعدادی از گاوداران این استان انجام شد، در ابتدا معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با خیر مقدم به مدعوین از پتانسیل استان در خصوص پرورش دام و کشت ذرت علوفه ای صحبت نمود. سپس پژوهشگر این مرکز سخنرانی خود را در خصوص تهیه سیلاژ ذرت ارایه داد سخنرانی ایشان با اهمیت پرورش گاو شیری آغاز گردید و در ادامه در خصوص مراحل تهیه سیلاژ ذرت و مشکلات موجود برای دامدارن و رفع موانع به تفضیل صحبت شد و در ادامه در گفتگویی دوسویه به پرسش های حاضران نیز پاسخ داده شد.

photo_2016-10-19_09-17-39

پاسخ دهید