افتتاح پروژه کشت نشایی گیاه مرتعی توسط رئیس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در ایستگاه مراوه تپه

پروژه کشت نشایی گیاه مرتعی دانه برنجی توسط دکتر سید علی حسینی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در ایستگاه تحقیقات مراوه تپه افتتاح شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر سید علی حسینی مسول گروه تحقیقات مرتع بخش تحقیقات منابع طبیعی این مرکز و مجری پروژه اظهار داشت: پروژه بررسی کشت و استقرار گیاه مرتعی دانه برنجی طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با روش کشت نشایی در ایستگاه تحقیقات مراوه تپه با موفقیت به اجرا در آمد.
این گونه مرتعی در سال دوم بیش از ۷ تن علوفه خشک در هکتار تولید نموده است و از گونه‌های موفق مرتعی و مناسب اصلاح مراتع در مراتع نیمه خشک استان گلستان می‌باشد. به منظور گسترش و توسعه کشت گونه مرتعی دانه برنجی از پروژه تحقیقاتی به ترویجی با حضور ریاست محترم مرکز تحقیقات در ایستگاه تحقیقات مراوه تپه با کشت نشایی در عرصه افتتاح گردید و پیش بینی شده است کشت نشایی بتدریج تا اواخر آذرماه ادامه یابد.

dsc04886

dsc04891

پاسخ دهید