کشت پروژه ها و مزارع تولید بذر باقلا در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پروژه ­های به‌نژادی باقلا و مزارع تکثیر بذر هسته اولیه رقم برکت و ده لاین امید بخش باقلا در مزرعه‌ای به مساحت ۶ هکتار در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله گرگان وابسته به مر کز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان کشت شدند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر فاطمه شیخ عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی در این خصوص اظهار داشت: در آبان ماه سال جاری در شهرستان‌های علی آباد و گرگان، پروژه تحقیقی و ترویجی باقلا به منظور معرفی ارقام جدید اجرا شد.
وی در مورد ویژگی‌های این لاین‌ها گفت: لاین‌های جدید در سه گروه لاین‌های غلاف بلند (دانه درشت)، بدون تانن (دانه متوسط) و قابل برداشت مکانیزه (دانه متوسط) قرار دارند که دارای مقاومت خوبی در برابر بیماری‌های لکه برگی باقلا است .
امید است لاین‌های کشت شده که هر کدام جایگاه مصرفی خاصی دارند در سال آینده با مساعدت سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

پاسخ دهید