بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی استان از غرفه دستاوردهای بخش آموزش مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سال ۱۳۹۵استان گلستان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه نمایشگاهی که فعالیت های پژوهشی و کارآفرینی دانشجویان و اساتید مرکز در قالب غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی به معرض دید علاقمندان قرار گرفته بود دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و دکتر حسینی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان نیز در غرفه حضور یافته و از فعالیت های دانشجویان مرکز بازدید نمودند و توضیحات لازم در خصوص فعالیت های پژوهشی دانشجویان و کارآفرینان مرکز توسط دکتر حسینی رئیس مرکز ارائه گردید.

پاسخ دهید